logo-home-transparant

Hieronder kunt u de bijlagen en protocollen bekijken en downloaden.

 

Heeft u geen PDF reader?
Deze kunt u hier downloaden.

Downloads

Schoolgids

Schoolplan

(verkorte versie)

Schoolondersteunings-

profiel

Verlofaanvraag

Zorgplan

Buitenburcht

Brochure

‘Een goed gesprek’

Instructie leerplichtambtenaar Almere

Adressen contactpersonen en klachtencommissie.

Klachtenregeling Stichting Prisma Almere

Digitaal veiligheidsplan

Aanmeldprocedure voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Meldcode De Buitenburcht

Reglement Medezeggenschapsraad

Inspectierapport De Buitenburcht 2019

Beleidsdocument sociaal emotionele vorming

Protocollen

Omgangsregels

Pestprotocol

Dyslexieprotocol

Agressie en geweld

Schorsing en verwijdering

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Hoe te handelen bij hoofdluis

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).