Onze missie/visie

Waar wij voor staan:

onze missie

 

Wij bieden een veilige leeromgeving waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven, zodat kinderen zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen om voorbereid te zijn op hun toekomst.

Waar gaan wij voor:

onze visie

 

Wij creëren een passende en boeiende leeromgeving, waarbij de leerinhouden zo mogelijk in betekenisvolle contexten worden ingebed en waar ruimte is om te ontdekken en om aan persoonlijke leerdoelen te werken.

 

Wij hanteren ontwikkelingsgegevens om, samen met kind en ouders, doelgericht en planmatig te werken, zodat talenten en capaciteiten ten volle benut worden. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af aan belanghebbenden.

 

Wij werken aan een veilige leeromgeving, geïnspireerd door de christelijke normen en waarden, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.

 

Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders en voeren wij structureel overleg met onze partners, bijvoorbeeld de organisaties voor kinderopvang.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).