Speerpunten

Op De Buitenbucht wordt gewerkt met een schoolontwikkelplan. Vier jaar lang bepaalt dit plan de koers van de school.

De speerpunten van dit jaar zijn:

 • Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.
 • Het verder ontwikkelen van het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1,2 en 3.
 • Het verdiepen van ons thematisch onderwijs met aandacht voor onderzoekende en ontwerpende opdrachten en wetenschap & techniek activiteiten.
 • Het verder implementeren van Engels onderwijs in alle leerjaren.
 • Het evalueren en zo nodig bijstellen van het lees- en rekenonderwijs.
 • Het CITO toetsbeleid evalueren en zo nodig herzien.
 • Naast aandacht voor resultaten en toetsgegevens ook veel aandacht inruimen voor het volgen van de ontwikkelingen (zgn. formatief assessment).
 • Vanuit de bestaande ‘zolderclub’ een ‘schaduw talentenlab’ ontwikkelen voor de bovenbouw. Door de samenwerking met Talentenlab Almere aan te gaan kan intervisie, verdiepende scholing en uitwisseling van lessen plaatsvinden.
 • Het implementeren van De Vreedzame School en onderzoeken hoe wij de samenwerking met ouders kunnen verstevigen m.b.t. een aanpak tegen pesten.
 • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
 • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met VO-school Het Baken en onze partner voor peuteropvang en BSO IKKY.
 • Het bieden van een uitdagende en academische leeromgeving voor studenten van de PABO en deelnemen aan de pilot Lesson Study rekenen.