Speerpunten

Op De Buitenbucht wordt gewerkt met een schoolontwikkelplan. Vier jaar lang bepaalt dit plan de koers van de school.

De speerpunten van het
schooljaar 2021-2022:

  • Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.
  • Het verder ontwikkelen van het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1 en 2..
  • Het verdiepen van ons thematisch onderwijs met aandacht voor onderzoekende en ontwerpende opdrachten en wetenschap & techniek activiteiten en een verbeterde werkwijze gericht op afstemming.
  • Het evalueren, onderzoeken en versterken van het begrijpend lezen onderwijs, met een impuls van de schoolbibliotheek gericht op het bevorderen van de leesmotivatie (NPO-gelden).
  • In samenwerking met HS Marnix Academie wordt er onderzoek gedaan naar ontwikkelprincipes om het sociaal leren ondernemen krachtig neer te zetten binnen ons bestaande thematisch, geïntegreerd en bovenal boeiend onderwijs met aandacht voor duurzame ontwikkeling.
  • Het verdiepen van ons partnerschap met ouders door de gesprekkencyclus anders vorm te geven en vanuit de principes van doelgericht samenwerken dit partnerschap te versterken.
  • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
  • Het opzetten van een goede samenwerking met onze partner Happy Kids.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).