Speerpunten

Op De Buitenbucht wordt gewerkt met een schoolontwikkelplan. Vier jaar lang bepaalt dit plan de koers van de school.

De speerpunten van dit jaar zijn:

  • Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.
  • Het verder ontwikkelen van het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1 en 2..
  • Het verdiepen van ons thematisch onderwijs met aandacht voor onderzoekende en ontwerpende opdrachten en wetenschap & techniek activiteiten en een verbeterde werkwijze gericht op afstemming.
  • Het evalueren, onderzoeken en versterken van het rekenonderwijs.
  • Naast aandacht voor resultaten en toetsgegevens ook veel aandacht inruimen voor het volgen van de ontwikkelingen (zgn. formatief assessment).
  • De werkwijze van het schaduwtalentenlab, is samenwerking met het Almeers Talentenlab verder uitbreiden naar de groepen 5 en 6.
  • Het implementeren van De Vreedzame School en onderzoeken hoe wij de samenwerking met ouders kunnen verstevigen m.b.t. een aanpak tegen pesten.
  • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
  • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met VO-school Het Baken en onze partner voor peuteropvang en BSO IKKY.
  • Het bieden van een uitdagende en academische leeromgeving voor studenten van de PABO en deelnemen aan de pilot Lesson Study rekenen.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).