De praktijk

Betekenisvolle leersituaties door thematisch onderwijs

We bieden de leerstof zo veel mogelijk in betekenisvolle leersituaties aan. Dit doen wij door  leeropdrachten aan de thema’s van het wereldverkenningsonderwijs te koppelen. Als een groep zich bij voorbeeld verdiept in het zonnestelsel, kunnen de leerlingen begrijpend lezen oefenen aan de hand van teksten over dit onderwerp. Zij kunnen ook creatieve verhalen schrijven over een reis in de ruimte en tegelijkertijd oefenen met de correcte spelling en interpunctie. Zo maken wij leren zinvol.

Scroll omlaag voor meer

Wij werken aan een veilige leeromgeving, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. In alle groepen wordt er gewerkt volgens de principes van De Vreedzame School .Wij spreken kinderen aan op een vreedzame manier; dat wil zeggen positief en oplossingsgericht.

Sociaal
veilige omgeving

Samen
met ouders

De Buitenburcht heeft het ISOP (innovatie, school, ouders, partnerschap) label, waaruit afgeleid kan worden dat wij het belangrijk vinden om intensief samen te werken met ouders. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders kan leiden tot betere prestaties bij de leerlingen.U weet het beste wat goed is voor uw kind, wij weten hoe we dit moeten inpassen in de schoolse situatie. Samen met u zetten wij ons voor een optimale leeromgeving voor uw kind.

Niet alleen willen wij het beste uit de kinderen naar boven halen;wij werken zelf ook voortdurend aan onze eigen ontwikkeling. Zo heeft een aantal collega’s een master behaald, anderen volgen trainingen om zich verder te bekwamen op een bepaald vakgebied, enz… Kortom, we leren ons hele leven lang. Daarnaast werken we tijdens de studiedagen en vergaderingen hard aan onze speerpunten om ons nog beter in te kunnen zetten voor uw kind.

Professioneel team met veel expertise

Het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst

We leiden kinderen op voor een toekomst die snel verandert. Vaardigheden die daarvoor van belang zijn, zijn: samenwerken, communiceren, problemen kunnen oplossen, ICT vaardig zijn, creatief zijn, kritisch kunnen denken en sociaal en cultureel vaardig zijn. Deze vaardigheden krijgen binnen ons wereldverkenningsonderwijs veel aandacht. We beschikken over computers, laptops en iPads. Deze worden gericht en begeleid ingezet om met digitale software specifieke vaardigheden te oefenen (bijv. Rekentuin), om informatie op te zoeken bij wereldverkenning en om opdrachten uit te voeren. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van educatieve software en ondersteunende middelen. In alle groepen wordt er interactief les gegeven met behulp van een digitaal schoolbord.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen samen nadenken en praten over de leerstof, zij dit veel beter onthouden en opslaan in hun langetermijngeheugen.Op De Buitenburcht leren kinderen samen te werken op een coöperatieve manier. We houden ons hierbij aan vastgestelde afspraken om te zorgen voor een goede leeromgeving.

Leren samenwerken en samenwerkend leren

Aanbod meer- en hoogbegaafden en dyslecten

Naast een aanbod in de klas, bieden wij een programma voor meer– en hoogbegaafden: ‘Het schaduwtalentenlab’. Het schaduwtalentenlab is bedoeld voor leerlingen die om cognitieve redenen meer uitdaging nodig hebben.
Op De Buitenburcht werkt een dyslexiespecialist (leerkracht met een Masteropleiding). Zij coördineert het dyslexiebeleid van de school en begeleidt en ondersteunt leerkrachten. Wij volgen het dyslexieprotocol en zo nodig wordt het programma Kurzweil ingezet ter ondersteuning van leerlingen met een dyslexieverklaring.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).