logo-home-transparant

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen samen nadenken en praten over de leerstof, zij dit veel beter onthouden en opslaan in hun langetermijngeheugen. Op De Buitenburcht leren kinderen samen te werken op een coöperatieve manier. We houden ons hierbij aan vastgestelde afspraken om te zorgen voor een goede leeromgeving.

 

We beschikken verder over computers, laptops en iPads. Deze worden gericht en begeleid ingezet om met digitale software specifieke vaardigheden te oefenen (bijv. Rekentuin), om informatie op te zoeken bij wereldverkenning en om opdrachten uit te voeren.

In de groepen 1/2 leren de kinderen spelenderwijs en wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de kleuterspeelzaal.

 

Op twee of drie momenten in de week worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 gesplitst. De leerkrachten kunnen zo nog meer gerichte uitdaging bieden. Leerlingen in de groepen 2 werken dan bijvoorbeeld met letters en getallen om de leervoorwaarden voor groep 3 te ontwikkelen.

 

In het begin van groep 3 wordt de dagplanning met pictogrammen aangegeven. Daarna staat tot en met groep 8 de dagplanning, inclusief wat er bij de verschillende vakken geleerd gaat worden, op het bord. Vanaf groep 3 werken we groepsgericht aan het behalen van de doelen voor het leerjaar. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de verschillen in aanleg en tempo, door meer of minder instructie te geven, meer of minder opdrachten te geven, etc. Na elk blok volgt een toets. Daarna wordt bepaald wie nog extra tijd, werk en aandacht nodig heeft om de basisstof beter onder de knie te krijgen. Kinderen die de stof goed beheersen gaan dieper in op de stof waardoor hun kennis en inzicht verder vergroot wordt.

 

Hierbij is het belangrijk, dat kinderen zelfstandig leren werken. Door de kinderen hierin te begeleiden en te stimuleren ervaren ze het plezier van het zelf ontdekken van de oplossing van een probleem en worden ze minder afhankelijk. Ook gebruiken we hiervoor dag- en weektaken.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).