Privacyverklaring

Privacy bij het gebruik van onze websites

Binnen onze school De Buitenburcht hebben we een algemeen privacybeleid als het gaat om het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

Indien u onze website bezoekt is er ook sprake van een kleine verwerking van persoonsgegevens. Dit kan zijn doordat u via het contactformulier contact met ons opneemt of het feit dat u onze site bezoekt (cookies).

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Buitenburcht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 

  • Naam van contactpersoon;
  • E-mailadres van contactpersoon;
  • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
  • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

De Buitenburcht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel:

  • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van een aan ons gestelde vraag.

Wij verwerken uw gegevens op basis van onderstaande gronden:

  • Het is noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden (gerechtvaardigd belang).

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De Buitenburcht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De Buitenburcht beveiligt de schoolwebsites met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

 

Cookies

Wij verwerken op onze websites alleen functionele cookies. Voor functionele cookies is geen toestemming nodig. Wij maken wel gebruik van Google Analytics, maar deze is ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met ons via vragenoverprivacy@prisma-almere.nl

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

In het Privacyreglement van Stichting Prisma Almere is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).