Klachtenregeling

Communicatie over uw kind loopt in instantie eerst via de leerkracht. In tweede instantie kunt u ook bij de intern begeleider of de directie terecht. Mocht u na gesprekken met deze personen niet tot een oplossing van uw probleem komen, dan kunt u terecht bij onze interne contactpersonen.

 

In de modelklachtenregeling staat dat elke school ten minste één contactpersoon moet hebben binnen een onderwijsorganisatie. U kunt zich bij de interne contactpersoon melden. Afhankelijk van de soort klacht verleent deze bijstand en verwijst hij of zij door, zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is doorgaans niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

 

Wat is de taak van een intern contactpersoon:
De contactpersoon is het aanspreekpunt met wie de klager contact legt.

De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert.

De contactpersoon brengt de klager in contact met de functionaris op school die de klacht kan wegnemen.

De contactpersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor álle klachten over de schoolsituatie – en niet meer alleen over machtsmisbruik en ongewenste intimiteiten.

 

Waarvoor kan je terecht bij een contactpersoon?

-Seksuele intimidatie

-Agressie

-Geweld

-Pesten

-Radicalisering

Een contactpersoon is voor alle gevallen binnen de school. Voor alle gevallen buiten de school is er de meldcode.

 

Mocht u als ouder de interne contactpersoon willen benaderen, dan kunt u een mail sturen aan Saskia de Zwaan (ic@buitenburcht.nl).  Zij zal na ontvangst van de mail contact met u opnemen.

 

Nel Wijbrans (leerkracht) is de interne contactpersoon voor leerkrachten en leerlingen. (mail Nel Wijbrans)

 

Samengevat:

1. altijd eerste overleggen met de klassenleerkracht ; bij onvoldoende resultaat

2. overleg met de bouwteamleiders en/of directie of

3. overleg met de interne contactpersoon

Het blijkt dat veel klachten terug te brengen zijn tot een slechte communicatie tussen ouders en de school. Communicatie, tussen ouders en de school, tussen de school en ouders, is het sleutelwoord in dit proces. Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school?

PDF’s DOWNLOADEN

Voor meer informatie verwijzen wij naar de klachtenregeling van Stichting Prisma: https://prisma-almere.nl/voor-de-ouders/klachtenregeling/ 

  • Maak een afspraak met het direct betrokken personeelslid en spreek uw zorg of klacht uit.
  • Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak een afspraak met de directeur.
  • Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon. Zij kan u verwijzen naar andere personen of instanties.
  • U kunt zo nodig het schoolbestuur, Stichting Prisma, benaderen om het probleem op te lossen.
  • Mocht dit niet tot resultaat leiden dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. Contactgegevens daarvan vindt u bij de downloads.
  • In de brochure ‘Een goed gesprek’ worden tips en adviezen gegeven ter verbetering van de communicatie.
  • De klachtenregeling is vastgesteld door Bestuur Prisma-Almere

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).