logo-home-transparant

Benutten van aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid

 

Van hun geboorte leren kinderen door te ontdekken en uit te proberen. Op De Buitenburcht willen wij dat vasthouden. De leerkrachten plannen leeractiviteiten zo dat de leerlingen actief en ontdekkend blijven leren. Het is namelijk fantastisch als een leerling ontdekkend leert wat drijven en zinken is en daar honderduit over vertelt. Wij worden blij als leerlingen actief onderzoeken en leren welke ecosystemen in de sloot te vinden zijn. Op deze manier onthouden kinderen veel beter wat zij geleerd hebben en kunnen zij dat ook toepassen in nieuwe leersituaties.

Klaar voor de toekomst

Naast het vasthouden van de liefde voor leren, staat het behalen van leerdoelen centraal op onze school.  Wij willen dat kinderen goed leren rekenen, zich goed mondeling en schriftelijk leren uiten, belangrijke informatie uit teksten leren halen en ICT vaardig worden. Kortom, zich in de toekomst zelfstandig kunnen redden en beschikken over de vaardigheden van de 21ste eeuw.

Identiteit 

Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders positief staan ten aanzien van de christelijke identiteit van de school. We verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen, zoals ze dat ook aan andere activiteiten doen. Dit maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars meningen en overtuigingen.

Een veilige school

Op De Buitenburcht helpen wij elkaar een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Wij gaan respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar. Dat past bij onze christelijke identiteit. Wij werken samen met ouders, collega’s en leerlingen om onze doelen te behalen en bieden elkaar ruimte om ideeën in te brengen en die gezamenlijk uit te werken.

Passend onderwijs

Alle kinderen zijn welkom op De Buitenburcht; ook kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Wij gaan met ouders in gesprek over eventuele leerstof aanpassingen of arrangementen. Dit kan betrekking hebben op kinderen die meer aankunnen en extra uitdaging nodig hebben of kinderen die een andere aanpak nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen.  Wij bieden specifieke  aanpakken voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en kinderen met een aangepast uitstroomperspectief. Tevens is er expertise met betrekking tot het werken met kinderen met internaliserende persoonlijkheidskenmerken op school aanwezig.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).