Kennismakingsochtenden

Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders positief staan ten aanzien van de christelijke identiteit van de school. We verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen, zoals ze dat ook aan andere activiteiten doen. Dit maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars meningen en overtuigingen.

 

Ouders die deze Protestant Christelijke identiteit van de school respecteren en kiezen voor betekenisvol onderwijs door onderzoekend leren, kunnen zich aanmelden voor een kennismakingsochtend.

Kennismakingsochtenden

Tijdens deze kennismakingsochtend geven wij u een duidelijk beeld over De Buitenburcht. We beschrijven de werkwijze op De Buitenburcht en een aantal leerlingen van de leerlingenraad zal een rondleiding door de school verzorgen. Deze ochtenden worden 10-15 keer per jaar gehouden voor belangstellende ouders. De kennismakingsochtenden vinden plaats op de locatie Goudsbloemweg van 09.00 tot 10.30 uur.

 

Wachtlijst kleuters schooljaar 2022-2023

Door de toenemende belangstelling voor De Buitenburcht zijn wij helaas genoodzaakt om voor het huidige schooljaar 2022-2023 te werken met een wachtlijst voor het plaatsen van kleuters. We starten in januari 2023 met een instroomgroep; hier zijn nog een beperkt aantal plekjes beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Wij bekijken per leerjaar/per groep wat het maximaal aantal leerlingen is dat we kunnen plaatsen. We houden hierbij rekening met de ruimte in de lokalen en de belastbaarheid van de leerkracht.

 

Procedure

U kunt zich uiteraard aanmelden voor een kennismakingsochtend om de school van binnen te bekijken en kennis te maken met onze manier van werken. Indien u na deze kennismakingsochtend geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een aanmeldformulier inleveren waarop u kenbaar maakt dat u wilt overgaan tot een volgende stap; het voeren van een intakegesprek. Dit intakegesprek zal pas plaatsvinden als er een plekje voor uw zoon/dochter vrij komt.

De datum waarop het aanmeldformulier op school in ontvangst is genomen, is de datum die wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst. U krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.

Wij hanteren voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes van leerlingen die al op De Buitenburcht zitten en kinderen uit ons voedingsgebied (postcodes 1338, 1339, 1333 en 1335).

Aanmeldformulier voor een kennismakingsochtend:

    Datum kennismakingsochtend kiezen:

    Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).