logo-home-transparant

De Buitenburcht

Een burcht in Almere Buiten

 

Kleine kinderen willen heel graag leren. Op De Buitenburcht willen wij dat kinderen met plezier blijven leren. Wij vinden het fantastisch als een jonge leerling ontdekkend leert wat drijven en zinken is en daar honderduit over vertelt. Wij worden blij als leerlingen zelf onderzoeksvragen formuleren en bijvoorbeeld willen ontdekken en leren welke ecosystemen in de sloot te vinden zijn.

Naast het vasthouden van de liefde voor leren, staat het behalen van leerdoelen centraal op onze school.  Wij willen dat kinderen goed leren rekenen, zich goed mondeling en schriftelijk leren uiten, belangrijke informatie uit teksten leren halen en ICT vaardig worden. Kortom, zich in de toekomst zelfstandig kunnen redden en beschikken over de vaardigheden van de 21ste eeuw.

Om bovenstaand te combineren, bieden we de leerstof veelal in betekenisvolle leersituaties aan. Hiervoor koppelen wij de leeropdrachten zo mogelijk aan de thema’s van het wereldverkenningsonderwijs.  Als een groep zich verdiept in het zonnestelsel, kunnen de leerlingen begrijpend lezen oefenen aan de hand van teksten over dit onderwerp. Zij kunnen ook creatieve verhalen schrijven over een reis in de ruimte en tegelijkertijd oefenen met de correcte spelling en interpunctie. Zo maken wij leren zinvol.

 

Op De Buitenburcht helpen wij elkaar een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Volwassenen hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Wij gaan daarom respectvol met elkaar om en  luisteren naar elkaar. Wij werken samen met ouders, collega’s en leerlingen om onze doelen te behalen en bieden elkaar ruimte om ideeën te verwezenlijken.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).